Startsiden
Nettbutikk
Postkorttema
Forum for samlere
Rekvisita for utleie
Film fra butikken
Send e-post

POSTKORTETS DAG 9. MAI 2015Aleksander klipper snora, mens innehaver av Bærre Lækkert, Johan Kallevik, og lille Mikkel overser at alt går riktig for seg.
- Foto Finn Jensen

 

Her deler Marit ut nummererte postkort spesielt laget for Postkortets Dag. Trengselen er stor ved åpningen. Det var i alt ca 200 personer innom i løpet av arrangementet.
- Foto Finn Jensen

Folk leter ivrig i postkortkassene.
- Foto Finn Jensen

To ivrige samlere av postkort med flymotiv.
- Foto Finn Jensen

Ivrige samlere blar igjennom postkort på jakt etter godbiter.
- Foto Finn Jensen

En av selgerne.
- Foto Finn Jensen

Den eldste besøkende, Bergljot Johansen (92), tidligere norgesmester i kunstløp, Kongsberg 1939, og OL deltager i turn, Helsingfors 1952. Hun har i mange år vært en viktig bidragsyter når det gjelder norsk skøytehistorie.
- Foto Finn Jensen

En av postkortselgerne, Bjørn Myrvold. Han har i 25 år vært en ivrig samler av postkort med motiver av Mjøsbåter, nisser og Ringsakerområdet.
- Foto Finn Jensen
Noen av de yngre postkortsamlerne, som var spesielt interessert i postkort fra Øst-Asia.
- Foto Finn Jensen